Đối phó với coronavirus (COVID-19): hướng dẫn việc thuê mướn

HƯỚNG DẪN VIỆC THUÊ MƯỚN

Để giảm bớt những khó khăn về tài chính mà người thuê cơ sở thương mại và chủ cho thuê phải đương đầu vì hậu quả của coronavirus (COVID-19), chính phủ Victoria đưa ra Chương trình Hỗ trợ Người thuê Cơ sở Thương mại (Commercial Tenancy Relief Scheme). Chương trình đã được gia hạn thêm tới ngày 28 tháng Ba năm 2021.

NHỮNG THAY ĐỔI QUAN TRỌNG ÁP DỤNG ĐẾN NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2021

 1. Người thuê cơ sở thương mại muốn được giảm tiền thuê từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 28 tháng 3 năm 2021 sẽ cần nộp đơn xin chủ cho thuê bằng văn bản cùng với bằng chứng chứng tỏ họ đủ điều kiện càng sớm càng tốt, vì chủ cho thuê chỉ được yêu cầu giảm tiền thuê từ ngày ghi trên đơn.
 2. Nếu người thuê đã làm một yêu cầu rồi và đang muốn xin giảm thêm tiền thuê trong quãng thời gian gia hạn này, họ sẽ cần nộp một đơn yêu cầu khác với chủ cho thuê, cung cấp bằng chứng theo yêu cầu.
 3. Khoản tiền giảm phải, ở mức tối thiểu, theo tỷ lệ tương ứng với mức giảm sút doanh thu của người thuê hội đủ điều kiện.

Những bước cần thiết người thuê phải làm nếu gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê là gì?

Người thuê cần phải nộp đơn xin giảm tiền thuê với chủ cho thuê càng sớm càng tốt, và phải bảo đảm đính kèm:

 • tờ khai xác nhận doanh nghiệp của mình thuộc hạng kinh doanh từ nhỏ tới trung bình và
 • tờ khai xác nhận việc thuê mướn cơ sở thương mại là hợp lệ theo Chương trình Hỗ trợ Người thuê Cơ sở Thương mại và
 • bằng chứng đang tham dự chương trình JobKeeper và (số biên lai của ATO về việc Đăng ký Kinh doanh cho Trợ cấp Lương JobKeeper) – có thể yêu cầu chi tiết này từ trung tâm trả lời điện thoại của ATO – và một bản thông báo gần đây nhất họ gửi cho ATO theo các Quy định về JobKeeper) và
 • bằng chứng của sự sút giảm thu nhập, đó là một trong những loại hồ sơ sau đây:

  • bản trích từ hồ sơ kế toán hoặc
  • (các) tờ khai hoạt động kinh doanh liên quan đến khoảng thời gian bị sút giảm doanh thu hoặc
  • chứng từ do một cơ quan được ủy quyền nhận ký thác tiền bạc (thí dụ ngân hàng) liên quan đến trương mục của mình hoặc
  • chứng từ do một kế toán gia có đăng bộ hành nghề soạn thảo.

Để việc này được dễ dàng hơn, chúng tôi đã soạn sẵn mẫu thư cho người thuê có thể dùng để xin giảm tiền thuê – họ chỉ cần điền chi tiết vào những phần đã được tô màu vàng.

Nếu người thuê và người chủ cho thuê không thể đồng ý với nhau hoặc không nhận được hồi đáp của bên kia thì sao?

Họ có thể nộp đơn xin hoà giải miễn phí với Uỷ ban Tiểu thương Victoria (Victorian Small Business Commission) để giúp họ giải quyết tranh chấp. Nếu người thuê hay chủ cho thuê có thắc mắc, họ có thể liên lạc với chúng tôi qua số 13 87 22 hoặc tại enquiries@vsbc.vic.gov.au.

Nếu người thuê không hội đủ điều kiện thì sao?

Những người thuê cơ sở thương mại bị tác động của coronavirus nhưng không đủ điều kiện hưởng chương trình này được khuyến khích liên lạc với chủ cho thuê để thương thảo việc giảm tiền thuê, như được hướng dẫn trong Bản Quy Định Nguyên Tắc Cư Xử của chính phủ Úc (Australian Government’s Mandatory Code of Conduct.)

Nếu không đạt được thỏa thuận, người thuê hay chủ cho thuê có thể nộp đơn xin hòa giải miễn phí để giúp giải quyết tranh chấp.

TÌNH HUỐNG: MỘT NHÀ HÀNG TẠI TRUNG TÂM MELBOURNE

Tác động

Vì các lệnh hạn chế kinh doanh để đối phó với coronavirus và vì các doanh nghiệp chung quanh phải đóng cửa, chủ nhà hàng đã bị giảm 40 % doanh thu.

Xin JobKeeper

Chủ doanh nghiệp (tức người thuê cơ sở thương mại) hội đủ điều kiện và đang lãnh trợ cấp JobKeeper.

Xin giảm tiền thuê

Người thuê đã viết đơn gửi chủ cho thuê vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 xin được giảm tiền thuê nhưng không đính kèm các chứng từ cần thiết. Tới ngày 15 tháng 1 năm 2021, người thuê mới nộp những thông tin đòi hỏi sau đây tới chủ cho thuê:

 • Tờ khai xác nhận doanh nghiệp của mình thuộc hạng kinh doanh từ nhỏ tới trung bình
 • Tờ khai xác nhận việc thuê mướn cơ sở thương mại là hợp lệ theo Chương trình Hỗ trợ Người thuê Cơ sở Thương mại
 • Bằng chứng họ đang tham dự Chương trình JobKeeper
 • Tờ khai hoạt động kinh doanh của quý cuối cùng so sánh với thời gian tương ứng năm 2019 (như là một trong bốn loại chứng từ người thuê chọn xuất trình để chứng minh đã bị sút giảm doanh thu)

Tiền thuê hiện thời là 4.000 đô-la một tháng. Người thuê yêu cầu chủ cho thuê giảm tiền thuê một khoản có tỷ lệ tương ứng với mức sút giảm doanh thu (40 phần trăm).

Chủ cho thuê hồi đáp yêu cầu của người thuê trong vòng thời hạn ấn định 14 ngày. Người thuê và chủ cho thuê đồng ý giảm tiền thuê 1.600 đô-la một tháng – tương ứng với mức sút giảm doanh thu 40% của người thuê – cho thời gian từ 15 tháng 1 năm 2021 đến 28 tháng 3 năm 2021 (nghĩa là từ ngày người thuê cung cấp đầy đủ những thông tin theo yêu cầu)).

Khoản giảm tiền thuê này gồm 800 đô-la được miễn trừ mỗi tháng (tối thiểu 50 phần trăm khoản giảm tiền thuê phải được miễn trừ) và 800 đô-la tiền thuê được hoãn đóng mỗi tháng cho tới 28 tháng 3 năm 2021.

Chủ cho thuê và người thuê đồng ý chương trình trả góp số tiền thuê được hoãn (2.000 đô-la) trong thời hạn 24 tháng.

Hợp đồng thuê cơ sở thương mại sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2021. Theo quy định của chương trình này, chủ cho thuê phải chấp nhận gia hạn cho người thuê được tiếp tục thuê mướn cơ sở thêm một thời gian tương đương với thời gian tiền thuê được hoãn.

Vì thời gian hoãn tiền thuê là hai tháng rưỡi, chủ cho thuê cho người thuê được gia hạn hợp đồng thêm hai tháng rưỡi. Người thuê chấp nhận đề nghị này.

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Nếu muốn nói chuyện với chúng tôi bằng ngôn ngữ của quý vị về Chương trình này và cách thức chúng tôi có thể giúp, hãy gọi cho chúng tôi qua Dịch vụ Thông Phiên Dịch.

Download: Đối phó với coronavirus (COVID-19): cố vấn về thuê mướn cơ sở thương mại