Home Responding to coronavirus (COVID-19) Commercial (including retail) tenants and landlords Hỗ trợ về trợ giúp tiền thuê đối với người thuê và chủ cho thuê cơ sở thương mại
Responding to coronavirus (COVID-19)

Hỗ trợ về trợ giúp tiền thuê đối với người thuê và chủ cho thuê cơ sở thương mại

Help with rent relief for commercial tenants and landlords

Cập nhật quan trọng: Chương trình gia hạn Trợ giúp Tiền thuê Cơ sở Thương mại (Chương trình) của Chính phủ Victoria đã kết thúc. Nếu người thuê yêu cầu trợ giúp tiền thuê bằng văn bản và cung cấp bằng chứng cho chủ nhà của mình vào hoặc trước ngày 15 tháng 3 năm 2022 (theo yêu cầu của Chương trình), thì người thuê hoặc chủ nhà vẫn có thể làm đơn xin với chúng tôi để được trợ giúp miễn phí về giải quyết tranh chấp theo Chương trình.

Hỗ trợ miễn phí vẫn tiếp tục

Ngay cả khi người thuê cơ sở thương mại không được nhận trợ giúp tiền thuê nữa, người thuê và chủ nhà có thể chọn cách thảo luận với nhau về tình hình của mình và cố gắng thương lượng và đồng ý về việc trợ giúp trong tương lai.

Nếu họ không thể đồng ý với nhau, người thuê hoặc chủ nhà có thể nộp đơn lên Victorian Small Business Commission (VSBC) để được trợ giúp miễn phí và công tâm để giải quyết vấn đề.

Yêu cầu việc trợ giúp và thương lượng ‘với thiện chí’

Nếu người thuê gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê hàng tháng và/hoặc tiền thuê đã được hoãn, chúng tôi khuyến nghị họ nên:

 • xem xét lại tình hình tài chính của mình
 • liên lạc với kế toán, cố vấn kinh doanh hoặc cố vấn tài chính của mình để được tư vấn ngay khi có thể – đường dây trợ giúp Partners in Wellbeing helpline (1300 375 330) cung cấp cố vấn tài chính miễn phí, để gặp những người có thể giúp thương lượng các kế hoạch trả tiền hợp lý
 • thảo luận với chủ cho thuê về tình hình của mình, mức tiền thuê họ có thể trả được và trợ giúp tiền thuê mà họ đang yêu cầu (bao nhiêu và trong bao lâu)
 • gửi tiếp yêu cầu bằng văn bản, cung cấp các giấy tờ cho thấy doanh thu bị giảm sút (ví dụ: các bản sao kê ngân hàng liên quan đến các tài khoản của mình).

Chúng tôi khuyến nghị chủ cho thuê nên cố gắng trả lời các yêu cầu trong vòng 14 ngày, và xem xét đến:

 • bất kỳ việc miễn hoặc giảm nào về chi phí thường xuyên của cơ sở thương mại mà họ đã cho người thuê hưởng
 • bất kỳ việc miễn hoặc giảm nào về chi phí thường xuyên hoặc các chi phí khác của cơ sở thương mại mà các bên khác (ví dụ: công ty nước hoặc hội đồng thành phố địa phương) đã cung cấp.

Chúng tôi thực sự khuyến nghị người thuê và chủ cho thuê, những người quyết định thương lượng, hãy làm việc này với thiện chí.

Điều này có nghĩa là:

 • giao tiếp với nhau một cách chân thành và công bằng, thực sự nhằm mục đích đạt được thỏa thuận
 • hành xử theo cách cởi mở và minh bạch
 • cung cấp thông tin chính xác và đủ để hỗ trợ việc thương lượng.

Khi thương lượng, điều quan trọng cần nhớ là chủ cho thuê không bắt buộc phải cung cấp trợ giúp tiền thuê cho người thuê.

Chúng tôi có thể giúp đỡ thế nào

Nếu việc thương lượng không đạt được thỏa thuận hoặc người thuê hay chủ cho thuê từ chối thương lượng, một trong hai bên có thể nộp đơn xin sự trợ giúp miễn phí của chúng tôi.

Trợ giúp bao gồm hỗ trợ sớm và nếu vấn đề không thể được giải quyết theo cách này, chúng tôi có thể sắp xếp một phiên hòa giải miễn phí. Đây là khi một chuyên gia độc lập và có kinh nghiệm (chuyên gia hòa giải) giúp người thuê và chủ cho thuê đạt được một thỏa thuận công bằng.

Trước khi hòa giải, chúng tôi khuyến khích người thuê và chủ cho thuê suy nghĩ về:

 • kết quả họ muốn đạt được
 • điều quan trọng đối với bên kia có thể là gì
 • những thỏa hiệp họ sẵn sàng xem xét.

Để làm đơn xin trợ giúp, hãy sử dụng mẫu đơn về tranh chấp liên quan đến hợp đồng thuê cơ sở bán lẻ của chúng tôi.

Thương lượng về trợ giúp tiền thuê: một nhà hàng ở Khu Trung tâm Thương mại của Melbourne

Trường hợp thí dụ này cho thấy một người thuê cơ sở thương mại và chủ cho thuê thương lượng một thỏa thuận về trợ giúp tiền thuê sau ngày 15 tháng 3 năm 2022.

Vào cuối tháng 1 năm 2022, một chủ nhà hàng, Martine, đã thương lượng về khoản trợ giúp tiền thuê được lùi ngày với chủ cho thuê, Ahmed, theo Chương trình Trợ giúp Tiền thuê Cơ sở Thương mại (Commercial Tenancy Relief Scheme) được gia hạn từ ngày 16 tháng 1 năm 2022 đến ngày 15 tháng 3 năm 2022. Họ đồng ý giảm 50% tiền thuê. Một nửa được miễn và nửa còn lại được hoãn và được trả góp trong 24 tháng, bắt đầu từ ngày 16 tháng 3 năm 2022.

Mặc dù các hạn chế thương mại đã chấm dứt, đối với Martine, công việc kinh doanh vẫn chưa trở lại như trước. Doanh thu của nhà hàng vẫn giảm 30%, khiến cô không có đủ tiền để trả cho nhân viên, các hóa đơn, các khoản nợ và các chi phí kinh doanh khác. Các khoản nợ gia tăng. Martine đang gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê hàng tháng và tiền thuê được hoãn nhưng biết rằng cô không còn được nhận trợ giúp tiền thuê nữa vì Chương trình đã kết thúc.

Cô xem xét lại tình hình tài chính của mình và gọi cho Partners in Wellbeing (1300 375 330) để được tư vấn tài chính miễn phí.

Martine đã nói chuyện với Ahmed về hoàn cảnh của cô và mức tiền thuê cô có thể trả được, và yêu cầu được trợ giúp thêm. Sau đó, cô đã viết đơn yêu cầu trợ giúp xin giảm 30% tiền thuê cho tháng 4, tháng 5 và tháng 6 năm 2022. Cô đã cung cấp cho Ahmed bản trích lục từ hồ sơ kế toán của mình để cho thấy doanh thu của nhà hàng trong ba tháng qua đã giảm so với cùng kỳ năm 2019.

Ahmed trả lời là anh không đủ khả năng để trợ giúp thêm. Anh giải thích rằng vốn là một người đã nghỉ hưu, anh đang trông chờ vào tiền cho thuê cơ sở thương mại để trang trải chi phí sinh hoạt của mình và trả khoản vay thế chấp còn lại đối với bất động sản cho thuê đó. Martine và Ahmed ngừng giao tiếp với nhau.

Martine đã nộp đơn lên VSBC xin được giúp đỡ miễn phí để giải quyết vấn đề.

VSBC đã giúp đỡ sớm bằng việc liên lạc với Ahmed để cố gắng bắt đầu lại việc giao tiếp và tạo điều kiện để hai bên thảo luận. Martine và Ahmed bắt đầu nói chuyện trở lại về hoàn cảnh và mối lo ngại của mình nhưng không thể đạt được thỏa thuận. VSBC sau đó đã sắp xếp một phiên hòa giải miễn phí, khi một chuyên gia hoà giải độc lập giúp họ đạt được một thỏa thuận công bằng.

Đạt được thoả thuận

Thông qua hòa giải, Ahmed và Martine đã đồng ý với nhau về những điều sau đây:

Tiền thuê hàng tháng: 8.000 đô-la

Trợ giúp tiền thuê: 20% (1.600 đô-la, một phần trong số tiền này sẽ không phải hoàn trả và một phần sẽ được hoàn trả sau, trong 12 tháng) từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, có tính đến tình hình tài chính của cả hai bên và việc giảm các chi phí thường xuyên mà Ahmed đã cho Martine hưởng.

Thông tin thêm

Nếu bạn muốn nói chuyện với chúng tôi bằng ngôn ngữ của mình về trợ giúp tiền thuê, kể cả cách tính toán khoản sụt giảm doanh thu, yêu cầu trợ giúp hay trả lời yêu cầu trợ giúp và nộp đơn xin chúng tôi giúp đỡ, bạn có thể gọi cho chúng tôi qua Dịch vụ Thông Phiên dịch (Translating and Interpreting Service).