Home Responding to coronavirus (COVID-19) Commercial (including retail) tenants and landlords Βοήθεια με ελάφρυνση ενοικίων για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες εμπορικών χώρων
Responding to coronavirus (COVID-19)

Βοήθεια με ελάφρυνση ενοικίων για ενοικιαστές και ιδιοκτήτες εμπορικών χώρων

Help with rent relief for commercial tenants and landlords

Σημαντική ενημέρωση: το παρατεταμένο Σχέδιο Ανακούφισης Εμπορικής Μίσθωσης (το Σχέδιο) της Κυβέρνησης της Βικτώριας έχει λήξει. Εάν κάποιος ενοικιαστής ζήτησε εγγράφως ελάφρυνση ενοικίου και παρείχε αποδεικτικά στοιχεία στον ιδιοκτήτη στις 15 Μαρτίου 2022 ή πριν από τότε (όπως απαιτείται από το Σχέδιο), είτε ο ενοικιαστής είτε ο ιδιοκτήτης μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε εμάς για δωρεάν βοήθεια σχετικά με την επίλυση της διαφοράς τους βάσει του Σχεδίου.

Η δωρεάν υποστήριξη θα συνεχίσει

Παρόλο που οι ενοικιαστές εμπορικών χώρων δεν δικαιούνται πλέον ελάφρυνση ενοικίου, οι ενοικιαστές και οι ιδιοκτήτες έχουν την επιλογή να μιλήσουν μεταξύ τους για την κατάστασή τους και να προσπαθήσουν να διαπραγματευτούν και να συμφωνήσουν για ελάφρυνση στο μέλλον.

Όπου δεν μπορούν να συμφωνήσουν, είτε ο ενοικιαστής είτε ο ιδιοκτήτης μπορούν να υποβάλουν αίτηση στην Επιτροπή Μικρών Επιχειρήσεων της Βικτώριας (Victorian Small Business Commission) (VSBC) για δωρεάν και αμερόληπτη βοήθεια σχετικά με την επίλυση του ζητήματος.

Αίτημα για ελάφρυνση και «καλόπιστη» διαπραγμάτευση

Εάν κάποιος ενοικιαστής δυσκολεύεται να πληρώσει το μηνιαίο ή/και το αναβαλλόμενο ενοίκιό του, προτείνουμε:

 • αναθεώρηση των οικονομικών τους
 • επικοινωνία με τον λογιστή τους, κάποιον επιχειρηματικό σύμβουλο ή οικονομικό σύμβουλο για συμβουλές το συντομότερο δυνατό – η γραμμή βοήθειας Partners in Wellbeing helpline (1300 375 330) προσφέρει δωρεάν πρόσβαση σε οικονομικούς συμβούλους που μπορούν να βοηθήσουν στη διαπραγμάτευση οικονομικά προσιτών προγραμμάτων αποπληρωμής
 • συνομιλία με τον ιδιοκτήτη τους για την κατάστασή τους, το ενοίκιο που μπορούν να αντέξουν οικονομικά και την ελάφρυνση του ενοικίου που ζητούν (πόσο και για ποιο διάστημα)
 • γραπτό αίτημα στη συνέχεια, παρέχοντας έγγραφα που δείχνουν την πτώση του τζίρου τους (π.χ. τραπεζικές ενημερώσεις που σχετίζονται με τον λογαριασμό τους).

Συνιστούμε στους ιδιοκτήτες να προσπαθήσουν να απαντήσουν σε αιτήματα εντός 14 ημερών, λαμβάνοντας υπόψη:

 • οποιαδήποτε διαγραφή ή μείωση των εξόδων που έχουν ήδη αποδοθεί στον ενοικιαστή τους
 • οποιαδήποτε διαγραφή ή μείωση των εξόδων ή άλλων δαπανών για τις εγκαταστάσεις που έχουν παράσχει άλλα μέρη (π.χ. η εταιρεία ύδρευσης ή ο τοπικός δήμος).

Προτρέπουμε τους ενοικιαστές και τους ιδιοκτήτες που αποφασίζουν να διαπραγματευτούν να το κάνουν καλόπιστα.

Αυτό σημαίνει:

 • να επικοινωνούν μεταξύ τους ειλικρινά και δίκαια με πραγματική πρόθεση να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία
 • να συμπεριφέρονται με ανοιχτό και διαφανή τρόπο
 • παρέχοντας ακριβείς και επαρκείς πληροφορίες για την υποστήριξη των διαπραγματεύσεων.

Κατά τη διαπραγμάτευση, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι οι ιδιοκτήτες δεν υποχρεούνται να παρέχουν ελάφρυνση ενοικίου στους ενοικιαστές τους.

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε

Εάν η διαπραγμάτευση δεν έχει καταλήξει σε συμφωνία ή ο ενοικιαστής ή ο ιδιοκτήτης αρνήθηκαν να διαπραγματευτούν, οποιοσδήποτε από τους δύο μπορεί να υποβάλει αίτηση για τη δωρεάν βοήθειά μας.

Η βοήθεια περιλαμβάνει έγκαιρη συνδρομή και εάν το ζήτημα δεν μπορεί να επιλυθεί με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να κανονίσουμε δωρεάν συνεδρία διαμεσολάβησης. Στην περίπτωση αυτή κάποιος ανεξάρτητος και έμπειρος επαγγελματίας (ο διαμεσολαβητής) βοηθά τον ενοικιαστή και τον ιδιοκτήτη να καταλήξουν σε μια δίκαιη συμφωνία.

Πριν από τη διαμεσολάβηση, ενθαρρύνουμε τους ενοικιαστές και τους ιδιοκτήτες να σκεφτούν:

 • το αποτέλεσμα που επιδιώκουν
 • τι μπορεί να είναι σημαντικό για το άλλο μέρος
 • συμβιβασμούς που είναι διατεθειμένοι να εξετάσουν.

Για να υποβάλετε αίτηση για τη βοήθειά μας, χρησιμοποιήστε το έντυπο αίτησης διαφωνίας για μισθώσεις χώρων λιανικής.

Διαπραγμάτευση ελάφρυνσης ενοικίου: ένα εστιατόριο στην Κεντρική Επιχειρηματική Περιοχή (CBD) της Μελβούρνης

Το παρόν σενάριο πρόκειται για κάποιον εμπορικό ενοικιαστή και τον ιδιοκτήτη να διαπραγματεύονται μια συμφωνία ελάφρυνσης ενοικίου μετά τις 15 Μαρτίου 2022.

Προς τα τέλη Ιανουαρίου του 2022, η ιδιοκτήτρια εστιατορίου Martine είχε διαπραγματευτεί την αναδρομική ελάφρυνση του ενοικίου με τον ιδιοκτήτη της Ahmed στο πλαίσιο του παρατεταμένου Σχεδίου Ανακούφισης Εμπορικής Μίσθωσης (Commercial Tenancy Relief Scheme) από τις 16 Ιανουαρίου 2022 έως τις 15 Μαρτίου 2022. Συμφώνησαν σε ελάφρυνση ενοικίου κατά 50 τοις εκατό. Το μισό διαγράφτηκε και το άλλο μισό αναβλήθηκε για αποπληρωμή σε διάστημα 24 μηνών, ξεκινώντας από τις 16 Μαρτίου 2022.

Παρόλο που οι εμπορικοί περιορισμοί είχαν λήξει, για τη Martine, η επιχείρηση δεν είχε ακόμη επιστρέψει στην κατάσταση που ήταν. Ο τζίρος του εστιατορίου ήταν ακόμα μειωμένος κατά 30%, γεγονός που δεν της έδινε αρκετά για να πληρώσει το προσωπικό, τα τιμολόγια, τα χρέη και άλλα έξοδα της επιχείρησης. Τα χρέη αυξήθηκαν. Η Martine δυσκολευόταν να πληρώσει το μηνιαίο και αναβαλλόμενο ενοίκιό της, αλλά γνώριζε ότι δεν δικαιούταν ελάφρυνση ενοικίου επειδή το Σχέδιο είχε λήξει.

Επανεξέτασε τα οικονομικά της και κάλεσε τους Partners in Wellbeing (1300 375 330) για δωρεάν οικονομική συμβουλευτική.

Η Martine μίλησε με τον Ahmed για την κατάστασή της και το ενοίκιο που μπορούσε να αντέξει οικονομικά και ζήτησε περισσότερη ελάφρυνση. Στη συνέχεια υπέβαλε γραπτό αίτημα για ελάφρυνση ενοικίου 30 τοις εκατό για τον Απρίλιο, τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2022. Έδωσε στον Ahmed αποσπάσματα από τα λογιστικά της αρχεία για να δείξει την πτώση του τζίρου του εστιατορίου τους τελευταίους τρεις μήνες σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019.

Η απάντηση του Ahmed ήταν ότι δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να προσφέρει περισσότερη ελάφρυνση. Εξήγησε ότι επειδή είχε αποσυρθεί από την εργασία, βασιζόταν στο ενοίκιο από τις εγκαταστάσεις για να πληρώσει τα δικά του έξοδα διαβίωσης και να πληρώσει το υπόλοιπο στεγαστικό δάνειο στο ακίνητο. Η Martine και ο Ahmed σταμάτησαν να επικοινωνούν.

Η Martine έκανε αίτηση στην Επιτροπή Μικρών Επιχειρήσεων της Βικτώριας (VSBC) για δωρεάν βοήθεια σχετικά με την επίλυση του ζητήματος.

Η VSBC βοήθησε εγκαίρως ερχόμενη σε επαφή με τον Ahmed για να προσπαθήσει να ξαναρχίσει την επικοινωνία και να διευκολύνει κάποια συζήτηση. Η Martine και ο Ahmed άρχισαν να μιλούν ξανά για τη θέση και τις ανησυχίες τους, αλλά δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία. Στη συνέχεια, η VSBC οργάνωσε δωρεάν συνεδρία διαμεσολάβησης, όπου κάποιος ανεξάρτητος διαμεσολαβητής τους βοήθησε να καταλήξουν σε μια δίκαιη συμφωνία.

Επίτευξη συμφωνίας

Μέσω της διαμεσολάβησης, ο Ahmed και η Martine συμφώνησαν στα εξής:

Μηνιαίο ενοίκιο: $8.000

Ελάφρυνση ενοικίου: 20 τοις εκατό ($1.600, μέρος του οποίου δεν θα επιστραφεί και μέρος του οποίου θα επιστραφεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, σε διάστημα 12 μηνών) από την 1η Απριλίου 2022 έως τις 30 Ιουνίου 2022, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση και των δύο μερών και τη μείωση των εξόδων που είχε ήδη δώσει ο Ahmed στη Martine.

Περισσότερες πληροφορίες

Εάν θα θέλατε να μιλήσετε μαζί μας στη γλώσσα σας σχετικά με την ελάφρυνση του ενοικίου, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου υπολογισμού της πτώσης του τζίρου, της υποβολής ή ανταπόκρισης σε ένα αίτημα και της αίτησης για τη βοήθειά μας, μπορείτε να μας καλέσετε μέσω της
Υπηρεσίας Μετάφρασης και Διερμηνείας.