Home Responding to coronavirus (COVID-19) Commercial (including retail) tenants and landlords کمک تخفیف کرایه برای کرایه نشینان تجاری و مالکان جایداد
Responding to coronavirus (COVID-19)

کمک تخفیف کرایه برای کرایه نشینان تجاری و مالکان جایداد

Help with rent relief for commercial tenants and landlords

معلومات مهم تازه: طرح کمک کرایه نشینی تجاری تمدید شده دولت ویکتوریا (طرح) به پایان رسیده است. اگر یک کرایه نشین به تاریخ ۱۵ مارچ ۲۰۲۲ یا قبل از آن، برای تخفیف کرایه به صورت کتبی درخواست داده باشد و شواهد آنرا به صاحب جایداد خود ارائه نموده باشد (بر اساس این طرح)، کرایه نشین یا صاحب جایداد هنوز هم می تواند برای حل منازعه خود تحت این طرح (از ما درخواست کنید) کمک رایگان دریافت کنند.

کمک رایگان ادامه دارد

باوحودیکه کرایه نشینان تجاری از این ببعد مستحق دریافت کمک کرایه نیستند، کرایه نشینان و مالکان جایداد میتوانند درباره وضعیت خود با یکدیگر صحبت نمایند و سعی کنند که در مورد ادامه یافتن کمک مذاکره و موافقه کنند.

در صورت عدم توافق، کرایه نشین یا مالک جایداد می تواند برای حل و فصل منازعه به کمیسیون تجارت کوچک ویکتوریا (Victorian Small Business Commission (VSBC)) برای دریافت کمک رایگان و بیطرفانه درخواست دهد.

درخواست کمک و مذاکره نمودن ‘با حسن نیت‘

اگر کرایه نشین در پرداخت کرایه ماهوار و/یا عقب افتاده اش مشکلات دارد ، توصیه می کنیم که ایشان:

 • وضعیت مالی خویشرا بررسی کنند
 • هرچه زودتر با محاسب خود، یک مشاور تجاری یا یک مشاور مالی مشورت کنند – لین معلوماتی Partners in Wellbeing helpline به تیلفون شماره (1300 375 330) مشاوره رایگان را برای مشاوران مالی ایکه می توانند در قسمت مذاکره نمودن یک پلان قسطی مناسب و باصرفه کمک کنند، ارائه می کند.
 • با مالکان جایداد در مورد وضعیت خود، مقدار کرایه ایکه می توانند بپردازند و تخفیف کرایه ایکه درخواست می کنند (چقدر و برای چه مدت) صحبت کنند.
 • با ارائه نمودن یک درخواست کتبی و اسناد ثابت کننده کاهش در آمدتان (مانند صورتحساب‌ های بانکی مربوط به حساب تان) موضوع را پیگیری کنید.

توصیه می کنیم که مالکان جایداد با در نظر گرفتن موارد زیر سعی کنند ظرف مدت ۱۴ روز به درخواست ها پاسخ دهند:

 • هرگونه معافیت یا کاهش در مصارف که قبلاً به کرایه نشین خود داده اند
 • هرگونه معافیت یا کاهش در مصارف یا سایر مصارف ایکه جوانب ذیدخل دیگر (بطور مثال شرکت آب یا شاروالی محلی) ارائه کرده اند.

ما کرایه نشینان و مالکان جایداد را که تصمیم به مذاکره دارند تشویق می کنیم که با حسن نیت این کار را انجام دهند.

بدین معنی که:

 • برقراری مذاکرات صادقانه و منصفانه با یکدیگر به قصد واقعی برای رسیدن به یک موافقه
 • رفتار باز و شفاف
 • ارائه معلومات دقیق و کافی برای حمایت از مذاکرات.

هنگام مذاکره، مهم است به یاد داشته باشید که مالکان جایداد ملزم به ارائه تخفیف کرایه به کرایه نشینان خود نیستند.

چگونه می توانیم کمک کنیم

اگر مذاکره به موافقه نرسد یا کرایه نشین و یا مالک جایداد از مذاکره امتناع ورزد، هر یک از طرفین می توانند برای کمک رایگان ما درخواست دهند.

کمک شامل کمک در مراحل اولیه میشود و اگر موضوع از این طریق حل نشود، ما میتوانیم یک جلسه میانجیگری رایگان را ترتیب دهیم. اینجاست که یک متخصص مستقل و با تجربه (میانجیگر) به کرایه نشین و مالک جایداد کمک می کند تا به یک موافقه منصفانه برسند.

قبل از میانجیگری، ما کرایه نشینان و مالکان جایداد را تشویق می کنیم که راجع به موارد زیر فکر کنند:

 • نتیجه ای مورد نظرشان
 • چیزیکه ممکن است برای جانب مقابل مهم باشد
 • مصالحه هائیکه ایشان حاضر اند مد نظر گیرند.

برای درخواست کمک از ما، از (فورمه درخواستی منازعه کرایه های خرده فروشی ما استفاده کنید.

مذاکره برای تخفیف کرایه: یک رستوران در مرکز شهر ملبورن

این سناریو نشان میدهد که یک کرایه نشین تجاری و مالک جایداد در حال مذاکره در مورد موافقتنامه تخفیف کرایه بعد از ۱۵ مارچ ۲۰۲۲ استند.

در اواخر جنوری ۲۰۲۲، مارتین، مالک رستوران، با مالک جایداد احمد یک موافقتنامه کمک تخفیف کرایه عقب افتاده را تحت طرح تمدید شده کمک کرایه نشینی تجاری (Commercial Tenancy Relief Scheme ) از ۱۶ جنوری ۲۰۲۲ تا ۱۵ مارچ ۲۰۲۲مذاکره کرده بود. ایشان در مورد یک تخفیف ۵۰ فیصده در کرایه موافقت کردند طوریکه نصف کرایه معاف شد و نصف دیگر آن بشکل قسطوار شروع از ۱۶ مارچ ۲۰۲۲ طی مدت ۲۴ ماه به تعویق افتاد.

باوجود اینکه محدودیت های تجاری پایان یافته بود، کار و بار مارتین هنوز هم به حالت قبلی اش بازنگشته بود. در آمد مالی رستوران هنوز ۳۰ فیصد کاهش داشت که کفاف پرداخت معاش کارکنان، بل ها، قروض و سایر مصارف تجاری وی را نمی کرد. این قروض افزایش یافت. مارتین در پرداخت کرایه ماهانه و کرایه به عقب افتاده خود دچار مشکلات بود، اما میدانست که وی مستحق دریافت کمک کرایه نمی باشد زیرا این طرح به پایان رسیده بود.

او وضعیت مالی خود را بررسی کرد و با Partners in Wellbeing به شماره (1300 375 330) برای مشاوره مالی رایگان تماس گرفت.

مارتین با احمد در مورد وضعیت خود و کرایه ایکه توان پرداخت آنرا داشت صحبت کرد و خواستار کمک بیشتر شد. او سپس یک درخواست کتبی را برای تخفیف ۳۰ فیصد در کرایه ماه های اپریل، می و جون ۲۰۲۲ ارائه کرد. او خلاصه سوابق مالی خود را به احمد ارائه نمود تا نشان دهد که درآمد مالی رستوران در سه ماه گذشته در مقایسه با عین دوره در سال 2019 کاهش یافته است..

پاسخ احمد این بود که او نمیتواند کمک بیشتر نماید. احمد توضیح داد که وی بحیث یک فرد متقاعد برای تأمین مصارف زندگی خود و پرداخت باقیمانده اقساط جایداد اش، به دریافت کرایه از این جایداد متکی است. مذاکرات بین مارتین و احمد قطع شد.

مارتین برای دریافت کمک رایگان به. ( درخواست کمک از VSBC) مراجعه نمود.

VSBC از طریق تماس گرفتن با احمد در همان ابتدا سعی کرد که مذاکره را دوباره بین شان شروع نموده و میانجیگری نماید. مارتین و احمد دوباره در مورد وضعیت و نگرانی های شان صحبت کردند اما نتوانستند به موافقه برسند. سپس VSBC یک جلسه میانجیگری رایگان را ترتیب داد که در آن یک میانجیگر مستقل به آنها کمک کرد تا به یک موافقه منصفانه برسند

به موافقه رسیدن

از طریق میانجیگری، احمد و مارتین راجع به موارد زیر موافقت کردند:

کرایه ماهانه: 8000$

تخفیف کرایه: ۲۰ فیصد (۱۶۰۰ دالر، که یک قسمت آن بازپرداخت نمی شود و قسمت دیگر آن در تاریخ بعدی، طی ۱۲ ماه بازپرداخت خواهد شد) از ۱ اپریل ۲۰۲۲ تا ۳۰ جون ۲۰۲۲، با در نظرداشت وضعیت مالی هر دو جانب و کاهش مصارف ایکه احمد قبلاً به مارتین ارائه نموده بود.

معلومات بیشتر

اگر میخواهید با ما به زبان خود درباره تخفیف کرایه بشمول طریقه سنجش کاهش در فروشات ، درخواست یا پاسخ به یک درخواستی و یا درخواست دادن برای کمک از ما، میتوانید از طریق Translating and Interpreting Service (خدمات ترجمانی شفاهی و تحریری )