Vietnamese Tiếng Việt

Văn phòng Victorian Small Business Commission (VSBC) là nơi quý vị tiếp xúc để được hướng dẫn độc lập về các vụ tranh chấp giữa các doanh nghiệp. Chúng tôi cung cấp dịch vụ hòa giải nhanh chóng, hiệu quả, trung lập và ít tốn phí – để quý vị có thể tiếp tục kinh doanh.

Chúng tôi có thể giúp về vụ tranh chấp của quý vị bằng cách cung cấp dịch vụ trợ giúp sơ bộ và cung cấp dịch vụ hòa giải, tiết kiệm thời gian, cảm xúc và sự phân tâm liên quan đến thủ tục tố tụng tại Tòa Tài phán và Tòa án tố tụng cho cả hai bên.

VSBC giải quyết các vụ tranh chấp giữa –

–        Doanh nghiệp này với doanh nghiệp kia;

–        Người thuê mặt bằng bán lẻ và sở hữu chủ;

–        Tái xế Chủ xe và người làm hợp đồng lâm nghiệp và người thuê mướn;

–        Nông dân và các chủ nợ nông nghiệp; và

–        Tài xế taxi và người điều hành

Nếu có thắc mắc cụ thể và muốn có thông dịch viện giúp quý vị nói chuyện với VSBC, quý vị có thể gọi điện thoại cho Translating and Interpreting Service (131 450) hoặc VITS (03 9280 1941).

Ngoài ra tại trang mạng của Business Victoria còn có thông tin bằng một số ngôn ngữ khác nhau.

VSBC có thể sắp xếp thông dịch viên giúp quý vị trong buổi hòa giải nếu cần.

Testimonials

Client testimonials

×